Formularz podatkowy – PIT 11

Jak co roku z  podatku rozlicza się ogromna rzesza Polaków. Podstawą do tej czynności jest najbardziej popularny druk  PIT 11. Warto zapoznać się z kilkoma istotnymi informacjami jego temat i dokonać wyboru najwygodniejszej dla nas opcji złożenia deklaracji podatkowych.

 

Do  czego służy PIT 11?

Formularz ten wypełnia pracodawca, stanowi on podstawę do dokonania dalszych czynności w związku z rozliczeniem się z podatku. PIT 11 zawiera informacje na temat dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Jest to dokument, który musi być przedstawiany zarówno Urzędowi Skarbowemu, jak i samym podatnikom.

 

Do kiedy wypełnia się deklaracje PIT 11?

Obowiązek wypełnienia druku rozliczeniowego  przez pracodawcę wypada do końca lutego 2014 roku.  Ponieważ PIT 11  jest konieczny do uzupełnienia informacji  w  innych formularzach, musimy mieć go przy sobie w pierwszej kolejności. Rozliczenia  z  PIT 36, PIT 37, 38 , 39,  dokonujemy do 30 kwietnia 2014 roku.

 

Co w przypadku, jeśli nie mamy PIT 11?

Pracodawca jest obciążany obowiązkiem dostarczenia informacji  pracownikom na temat  ich rozliczeń podatkowych. Bardzo istotną kwestią jest tu informacja o składach ZUS. W przypadku nie wywiązania się przez pracodawcę z tego obowiązku do końca lutego 2014 roku, karą pieniężną zostają obciążone dwie strony, z czego większą cześć, zapłaci winny. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie swojego zwierzchnika, aby dostarczył na czas  informacje  do Urzędu.  Jeśli pomimo naszych interwencji, pracodawca nadal będzie kwapił się dokonać rozliczenia,  wysyłamy do niego list ponaglający, który będzie jednocześnie dowodem, iż opóźnienie nie powstało z naszej winy. Musimy również zebrać wszystkie potrzebne informacje samodzielnie. W przypadku braku dostępu do dokładnych danych, musimy oszacować w przybliżeniu kwoty ZUS i oddać do 30 kwietnia formularz z zastrzeżeniem, że prawidłowe dokumenty doniesiemy w późniejszym terminie.  Aby zastąpić PIT 11, musimy posiadać informacje na temat przychodów i składek, pomogą nam w tym wiadomości zebrane na przykład z przelewów bankowych. W druku RMUA, podana jest jego wysokość składek, aby uzyskać informacje na ten temat,  możemy zasięgnąć informacji bezpośrednio w ZUS.